Долговечност

На јубилејот на еден стогодишњак новинарка го прашува:
– Господине, која е тајната за Вашата долговечност?
– Останав вдовец уште пред 68 години!

Обиди се со

Најлош трик

Прашале га магионичара кој му е најлош трик што га направија у живот? – К’д ...