Долговечност

На јубилејот на еден стогодишњак новинарка го прашува:
– Господине, која е тајната за Вашата долговечност?
– Останав вдовец уште пред 68 години!

Обиди се со

Генијалност

Мe прашуваат: — Што е тоа генијалност? — Комшијата го продаде станот и по половина ...