Долговечност

На јубилејот на еден стогодишњак новинарка го прашува:
– Господине, која е тајната за Вашата долговечност?
– Останав вдовец уште пред 68 години!

Обиди се со

Брачна понуда

Како влав одлучува која девојка да ја земе за жена? Ја праќа со список за ...