Прегратка

Зошто само дрво пред кафеана знае што значи цврста прегратка?
– Бидејќи секоја пијаница се задржува за него да не падне!

Обиди се со

УЈП

Што прави УЈП после Нова Година? – Коле, де.