Прегратка

Зошто само дрво пред кафеана знае што значи цврста прегратка?
– Бидејќи секоја пијаница се задржува за него да не падне!

Обиди се со

Генијалност

Мe прашуваат: — Што е тоа генијалност? — Комшијата го продаде станот и по половина ...