Рефреш

Што прави програмер кога му е топло?
– Десен клик и рефреш.

Обиди се со

Мрежист

Како мрежист ѝ се пушта на програмерка? – Прави ping и чека да види дали ...