Мрежист

Како мрежист ѝ се пушта на програмерка?
– Прави ping и чека да види дали ќе добие reply или пак destination host unreachable.

Обиди се со

Разладување

Како се разладуваат хакери? – Десен клик, refresh.