Лижење

Сладолед се лиже од сласт,
жена се лиже од страст,
а г’з се лиже за власт.

Обиди се со

Гласање

Бабичка оди на гласање. – Синко, помогни ми, те молам, ги заборавив очилата. – Нема ...