Лижење

Сладолед се лиже од сласт,
жена се лиже од страст,
а г’з се лиже за власт.

Обиди се со

Иронија

Што е иронија? -Вечер централниот дневник на Сител да го води Ивона и да и ...