Лајк

Трпана му се врти на Трпе:
– Зошто ми брцаш палец?
Трпе:
– Многу си убава, те лајкам.

Обиди се со

Нумеризација

Што означуваат АБЦДЕФ кај градниците? А – А кај се?, Б – Барем има, Ц ...