Трчање

Чак Норис кога трча низ вода дига прашина.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.