Рогови

Која е разликата помеѓу жена и полжав?
– Полжавот ги покажува роговите кога ќе излезе од куќа, а жената кога ќе влезе во куќа!

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.