Одбирање

Која е разликата помеѓу политичар и крадец?
– Политичарите ние ги бираме, а крадците не бираат нас.

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.