Молење

Која е разлика меѓу куче и маж?
– Кучето се моли на две нозе, а мажот на четири.

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.