Микробранова

Која е разликата помеѓу микробранова печка и жена?
– Микробрановата запира кога ќе ја отвориш вратата.

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.