МcDonalds

Која е сличноста помеѓу плавуша и МcDonalds?
– Милион услужени.

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.