Кејти Пери

Која е разликата помеѓу Грците и Кејти Пери?
– Кејти Пери ја призна Македонија и бакнала девојка.

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.