Кавадарчанец

Која е разликата помеѓу Кавадарчанец и Камила ?
– Камилата може да се напие само еднаш, а да работи цел месец, а Кавадарчанецот може да изработи само еднаш, а да пие цел месец.

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.