Јадење

Што е разликата помеѓу мечка и жена?
– Мечката одма те јаде, а жената цел живот.

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.