Слива и жена

Што е разликата помеѓу жена и слива?
– Сливата прво треба да роди па потоа да ја тресеш, а жената прво да ја истресеш, а потоа да роди.

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.