Бранење

Што е разликата измеѓу држава и жена?
– Државата ја браниш од непријатели, а жената од пријатели!

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.