Бојлер

Разговараат две плавуши:
– Колкав ти е бојлерот дома?
– Не знам, околу пет-шест песни.

Обиди се со

Педер

Трпе му кажува на Цветко: – Цветко, дали слушшна дека комшијата твој бил педер?! – …