Етика

Професорот по етика им поставува прашање на своите студенти:
– Има ли право мажот да отвори писмо адресирано до жена му?
Еден студент одговорил:
– Има право, но нема храброст!

Обиди се со

Пратка

Трпе на телефон со брза пошта: – Кога ќе ми ја донесете пратката? – Помеѓу …