Азбука

На испит:
– Колега,колку букви има азбуката?
– 6 букви!
– Како бе 6?
– Па А З Б У К А, 6 букви!

Обиди се со

Испит

Тоалет на факултет со три кабини. Од левата се слуша: – Трпе, положи ли физика? …