Азбука

На испит:
– Колега,колку букви има азбуката?
– 6 букви!
– Како бе 6?
– Па А З Б У К А, 6 букви!

Обиди се со

Череп

Професор им покажува черепи на своите студенти: – Овде има два черепи. Дали знаете кој …