Штрк

Некој лудак го прашува Доктрот:
– Докторе вие имате ли деца?
А Докторот му вели:
– Не, немам деца.
– А сакате ли да имате деца?
– Да сакам.
И од позадина некој лудак дофрла:
– Немајте гајле Докторе, сметајте дека работата е завршена, јас сум штркот.

Обиди се со

Две порции

Во кујната од една психијатриска болница се дели ручекот: – Јас сум Никола Карев, дајте …