Време

– Мора да те предупреду дека муж ми се враќа за 1 сат.
– Ама ја ништо не праву!!!
– Е б’ш за тој, а време си проваѓа…

Обиди се со

Магии

Tетоец бил у Индија за да научи да прае маѓие. Се вратил у Тетоо и …