Трчање

Чак Норис го измислил трчањето, зошто одењето пешки му било многу споро.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.