Шише

Како отвора Чак Норис тапа од пивско шише?
– Со влакно од косата!

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.