Нервоза

Што прави Чак Норис кога е нервозен?
– Ја фрла куќата преку прозорец.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.