Фејсбук

Само Чак Норис го нема на фејсбук.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.