Столица

Чак Норис може да ја дигне столицата на која што седи.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.