Чук-Чук

Чук-чук!!!
– Кој е таму?
Чак Норис!
– Сра..

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.