Медицина

Баба отишла на доктор и го потпрашува докторот:
– Докторе да ви кажам нешто. Медицинава стварно напреднала многу со годините.
Кога бев млада морав да се соблечам до пола за да ме прегледаат, сега доволно е да го исплазам јазикот.

Обиди се со

Филм

Трпе си пушта порно и што да види, жена му главна улога. Гледал, гледал, љут ...