Духови

Зошто во на Чак Норис куќата не влегуваат духови?
– Бидејќи не сакаат да умрат по втор пат.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.