Дупки

Разговараат шарпланинец и питбул.
Питбулот:
– Ја гледаш оваа дупка во мојата кожа?
Шарпланинецот:
– Ја гледам.
Питбулот:
– Е таа ми е од еден доберман. А оваа ја гледаш ли? Таа ми е од еден булдог. А оваа ми е од една дога.
Шарпланинецот почнал да бара меѓу влакната. Барал, барал, нашол нешто и му го покажал на питбулот:
– А, ти ја гледаш ли оваа дупка?
– Ја гледам.
– Е тоа ми е задникот.

Обиди се со

Адреналин

Оди Цветко кај психолог и вели: – Сè во мојот живот е прекрасно, но ми …