Проблеми

Антички Римјанин во продавница за облека:
– И од кога XL е поголемо од L?!

Обиди се со

Банкомат

КАКО ЖЕНА ВАДИ ПАРИ ОД БАНКОМАТ: 1. Паркира. 2. Си ја проверува шминката. 3. Го …