Дресирање

Една жена поминува низ паркот. Одеднаш од зад грмушката:
– Стој!
Таа застанува.
– Легни!
Таа легнува.
– Сврти се!
Таа се врти.
И одеднаш слуша на увото симпатичен глас:
– Госпоѓо, добра сте? Јас си го дресирам кучето, а гледам вие лежите.

Обиди се со

Апарат

Некоја жена седела до поп во авион и го замолила: – Попе ќе можете ли …