Вијагра

Која е најдобрата вијагра?
Туѓата жена.

Обиди се со

Книга

– Кажи ми книга на која си плачел најмногу? – Збирка задачи по математика…