Казна

Го застанала полиција Трпе и му се обраќа:
– Господине, возачка немате, прва помош немате, појас немате… Кажете што имате?
– Имам 50 евра.
– Па така кажете, човек треба со клешти да ви ги вади од џебот…

Обиди се со

Магии

Tетоец бил у Индија за да научи да прае маѓие. Се вратил у Тетоо и …