Череп

Професор им покажува черепи на своите студенти:
– Овде има два черепи. Дали знаете кој од нив е машки а кој женски?
– Нормално еве овој е женски. – покажува еден студент.
– Како познавте?
– Па вилицата е повеќе излижана на женскиот!

Обиди се со

Поклон

Му се јавува чичкото на Трпе од Германија: – Кажи Трпе што сакаш чичо да …