Череп

Професор им покажува черепи на своите студенти:
– Овде има два черепи. Дали знаете кој од нив е машки а кој женски?
– Нормално еве овој е женски. – покажува еден студент.
– Како познавте?
– Па вилицата е повеќе излижана на женскиот!

Обиди се со

Алиби

– Имате ли алиби за време на убиството? – Што е тоа алиби? – Некој …