Огледала

Огледалата не можат да зборуваат, а за твоја среќа не можат ни да се смеат.

Обиди се со

Сакање

прашуе га кумановка мужа ву: – Мужу, колко ме сакаш ти мене, од ед’н до …