Огледала

Огледалата не можат да зборуваат, а за твоја среќа не можат ни да се смеат.

Обиди се со

Магии

Tетоец бил у Индија за да научи да прае маѓие. Се вратил у Тетоо и …