Снимање

Отишол Трпе на рентген и радиологот го прашува:
– Што треба да снимате?
– Па јас би музички спот за да станам славeн, али докторот инсистира да ја снимам главата!

Обиди се со

Мисија

Жената има две мисии во животот: – Првата е да смири маж додека е нервозен …