Кредит

Кога ќе земеш кредит спиеш како бебе.
Саат време спиеш, саат време плачеш!

Обиди се со

Магии

Tетоец бил у Индија за да научи да прае маѓие. Се вратил у Тетоо и …