Лижење

Сладолед се лиже од сласт,
жена се лиже од страст,
а г’з се лиже за власт.

Обиди се со

Министер

Шета еден министер со сопругата. Поминуваат покрај еден чистач и таа го поздравува. – Кој …