Дипли

Трпе мести огледало дома:
– Доволно е една типла, ќе држи.
А Трпана му враќа:
– Штом има две дупки, треба две да се стават.
– Добро, вечер кога ќе легнеме ќе те потсетам на ова.

Обиди се со

Развод

Се враќа жената порано од работа и го фаќа мажот и во спална како води …