Дипли

Трпе мести огледало дома:
– Доволно е една типла, ќе држи.
А Трпана му враќа:
– Штом има две дупки, треба две да се стават.
– Добро, вечер кога ќе легнеме ќе те потсетам на ова.

Обиди се со

Чизми

Се враќа Трпана од работа видно растревожена и му се жали на Трпе: – Директорот …