Генијалност

Мe прашуваат:
— Што е тоа генијалност?
— Комшијата го продаде станот и по половина година се ожени за госпоѓицата која го купи.

Обиди се со

Разлика

Што е разликата помеѓу политичари и крадци? – Политичарите ги бираме ние, а крадците не …