Отсуство

Учителката го прашува малиот Трпе:
– Трпе зошто вчера не беше во училиште?
– Затоа што брат ми беше болен, учителке.
– А ти што правеше?
– Јас му го возев точакот.

Обиди се со

Череп

Овде има два черепи, вели професорот. Покажете кој од нив е машки а кој женски. …