Череп

Овде има два черепи, вели професорот.
Покажете кој од нив е машки а кој женски.
– Нормално еве овој е женски покажува еден студент.
– Како познавте? го прашува професорот!
– Па вилицата е повеќе излижана на женскиот!

Обиди се со

Професори

Ги собрале сите професори од приватните факултети во Македонија во ист авион. Пред авионот да …