Фејсбук

Бабо, сакаш ли да ти направам Фејсбук?
– Направи внучко, само без сол. Висок ми е притисокот.

Обиди се со

Проодување

– Син ми прооди! – Ама нели има 20 години?! – Има, ама 3 дена ...