Фејсбук

Бабо, сакаш ли да ти направам Фејсбук?
– Направи внучко, само без сол. Висок ми е притисокот.

Обиди се со

Тајна

Му прават интевју на некој сточар во планинско село кој имал 100 години: – Кажете ...