Доручек

Разговараат двајца алкохоличари:
– Имаш доручкувано?
– Ни капка!

Обиди се со

Војна

Комшике, гледам доктор свак д’н доваѓа куде тебе, да не се разболеја некој? – Комшике, ...