Јазици

Научил волкот да вика кукурику, се скрил во шумата и почнал да вика. Слушнала лисицата отишла во грмушката и волкот ја фатил и ја искинал од ебење и рекол:
– Знаењето е сила, знаењето е моќ. Учете странски јазици.

Обиди се со

Поздрав

Вoлкoт: Селaм aлејкум мoмци. Свињите: Уф фaлa бoгу, муслимaн е.