Газење

Си бил некој слон и згазнал на една мравка.
Слонот: – Мравке извини.
Мравката: – Е ништо де, и мене можеше да ми се случи.

Обиди се со

Петелот, мачорот и кучето

Во дворот на една селска куќа седат петелот, мачорот и кучето. Петелот вели: – Доста ...