Газење

Си бил некој слон и згазнал на една мравка.
Слонот: – Мравке извини.
Мравката: – Е ништо де, и мене можеше да ми се случи.

Обиди се со

Отровни змии

Се шетале две змии, мајка и ќерка. По некое време ќерката ја прашува мајката: – ...