Газење

Си бил некој слон и згазнал на една мравка.
Слонот: – Мравке извини.
Мравката: – Е ништо де, и мене можеше да ми се случи.

Обиди се со

Јазици

Научил волкот да вика кукурику, се скрил во шумата и почнал да вика. Слушнала лисицата ...