Три деца

Разлика помеѓу прво, второ и трето дете:
Прво дете – го пазиш и внимателно го следиш секој негов чекор.
Второ дете – ретко го гледаш, гледаш само да не јаде од чинијата на мачката.
Трето дете – ако детето јадело од чинијата на мачката, тогаш тоа си е проблем на мачката.

Обиди се со

Доказ

Во јавното обвинителство испрашуваат инспектор од УЈП: – Како со платата на обичен инспектор изградивте ...