Развивање

Која е разликата меѓу Македонија и филм?
– Филмот се развива.

Обиди се со

Јајца

Која е разликата меѓу кокошка и плавуша? – Кокошката знае на чии јајца седи.